Dagbehandeling

Wat is dagbehandeling?

U kunt één of meerdere dagen per week de dagbehandeling van expertisecentrum Madeleine bezoeken.

 

U krijgt behandeling en verzorging en neemt deel aan activiteiten. De nadruk ligt op uw behandeling. We stellen een behandelplan op waarin staat welke behandelingen u nodig heeft en van wie.

Voor wie is dagbehandeling?

Dagbehandeling is bedoeld voor ouderen die een behandeling en uitgebreide zorg nodig hebben. Het kan daarbij gaan om mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege dementie of niet aangeboren hersenletsel. Ook mensen met zware lichamelijke beperkingen door bijvoorbeeld artrose, diabetes, een amputatie of COPD kunnen veel baat hebben bij dagbehandeling. Daarbij kan een huisarts of medisch specialist voorschrijven dat u een revalidatieprogramma bij de dagbehandeling volgt.

Binnen de Dagbehandeling van Madeleine zijn aparte groepen voor mensen met de diagnose ziekte van Parkinson. Hiervoor is gekozen omdat het een complexe ziekte is, waar een gespecialiseerde aanpak bij past. De medewerkers die deze cliënten begeleiden, beschikken over veel specifieke kennis en ervaring op het gebied van de ziekte van Parkinson.

Wat houdt dagbehandeling in?

Dagbehandeling is gericht op het vergroten van uw zelfredzaamheid en op verbetering of herstel van uw gezondheidsproblemen of beperkingen. Een team van behandelaars buigt zich over uw gezondheid en spreekt in samenspraak met u een gezamenlijk behandelplan af. Een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist maken deel uit van dit team.

 

Revalidatie

U kunt tijdelijk naar de dagbehandeling komen om te revalideren. Bijvoorbeeld na een val, operatie of ziekte. Meestal komt u dan na een ziekenhuisverblijf of na een eerste revalidatieperiode in het verpleeghuis naar de dagbehandeling.

Activiteiten

Tussen uw behandelingen door kunt u deelnemen aan groeps- en individuele activiteiten. Deze activiteiten zijn ondersteunend aan uw behandeling en bieden u oefenmogelijkheden bij revalidatie.

Locaties

U kunt voor dagbehandeling terecht in:

 

Wat kost dagbehandeling?

Dagbehandeling wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor wel een indicatie nodig en betaalt een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening. Op de site van het CAK kunt u al een eerste berekening maken: www.cak.nl.

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen voor dagbehandeling

Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling, heeft u een indicatie nodig. Dit is een document waarin staat hoeveel zorg u precies nodig heeft. Een onafhankelijke instantie beoordeelt dit en geeft de indicatie af. Pantein kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor dagbehandeling bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt het ook zelf doen via www.ciz.nl.

 

U kunt maximaal tien dagdelen per week de dagbehandeling bezoeken. U kunt ook een indicatie voor vervoer naar de dagbehandeling aanvragen.

Dagbehandeling aanvragen of een vraag stellen

U kunt contact met ons opnemen via tel: 0900-8803 of door het contactformulier in te vullen.

 

U kunt ook via uw huisarts dagbehandeling aanvragen.

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen voor dagbehandeling

Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig. Dit is een document waarin staat hoeveel zorg u precies nodig heeft. Een onafhankelijke instantie beoordeelt dit en geeft de indicatie af. Pantein kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor dagbehandeling bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt het ook zelf doen via www.ciz.nl.

Folders