Gespecialiseerde thuisbegeleiding Pantein

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Wat is gespecialiseerde thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening aan huis. Het gaat om praktische hulp, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van een cliënt. De thuisbegeleider en de cliënt gaan samen aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen voor en ondersteunt en stimuleert de cliënt om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De cliënt leert nieuwe vaardigheden om zijn problemen zelf aan te pakken. Kenmerkend voor de thuisbegeleiding is dat de problemen integraal worden aangepakt. Met name bij cliënten die niet genoeg hebben aan alleen gesprekken blijkt thuisbegeleiding goed te werken. Ze krijgen ondersteuning bij het omzetten van adviezen naar de praktijk.

Voor wie is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding helpt bij mensen die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn en niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld  gezinnen met opvoedingsvragen, mensen met een beperking, verslaving, langdurig werklozen of mensen met een aandoening.

Thuisbegeleiding wordt ook ingezet als de problemen in een gezin niet goed te duiden zijn. De thuisbegeleiding is dan gericht op het verhelderen van de vraag en inschakelen van andere hulpverleners waar nodig.

Wat doet de thuisbegeleider?

 • De thuisbegeleider gaat samen met u aan de slag. Dat werkt zo: de thuisbegeleider doet dingen vóór en ondersteunt u om het vervolgens zelf te doen. Zo leert u nieuwe praktische vaardigheden, waarmee u uw problemen zelf kunt oplossen. Die vaardigheden zijn voor iedereen anders: post goed afwerken en opbergen, een vast dagritme ontwikkelen, omgaan met verdriet of tegenvallers, weer naar buiten gaan, contact zoeken met andere mensen of kinderen positief opvoeden.

  De eerste dagen loopt de thuisbegeleider met u mee om te kijken hoe u zaken aanpakt en waar u tegenaan loopt eventueel met andere zorgverleners.

  Gespecialiseerde thuisbegeleiding kan gebruik maken van een aantal werkwijzen om u te helpen:

 • Pedagogische ondersteuning
  Kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Door het geven van verschillende soorten praktische pedagogische handvatten worden de opvoedkundige vaardigheden bevestigd/vergroot/versterkt en ontstaat er rust, regelmaat en structuur bij het kind en zijn/haar gezinssituatie.
  Meer hierover leest u in de folder Pedagogische ondersteuning.

 • Financiële begeleiding
  Als u financiële problemen heeft of uw financiën moeilijk op orde krijgt, kan de thuisbegeleider een budgetcoach voor u regelen. Meer hierover leest u bij financiële begeleiding.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein gespecialiseerde thuisbegeleiding aanbiedt. Kijk bij de blauwe bolletjes.

 

Werkgebied Pantein

Wat kost gespecialiseerde thuisbegeleiding?

Om voor Gespecialiseerde Thuisbegeleiding in aanmerking te komen moet u beschikken over een geldige WMO-indicatie. De gemeente waar u woont bepaalt of u een eigen bijdrage voor deze begeleiding moet betalen. Als het om kinderen gaat, dan verloopt de verleningsbeschikking via Basis Jeugd en Gezin in uw gemeente.

Thuisbegeleiding aanvragen

Thuisbegeleiding aanvragen of een vraag stellen

Telefoonnummer: 0900 - 8803

 

Of klik hier voor het contactformulier 

Aanvragen begeleiding of contact

Folders