Zorg bij (beginnende) dementie

Wat is zorg bij (beginnende) dementie?

Bij beginnende dementie verandert er veel voor u en uw omgeving. Dementie is een complexe ziekte om mee om te gaan. Voor u, maar zeker ook voor uw partner en familieleden. Mensen met een beginnende dementie zijn niet alleen vergeetachtig, hun gedrag kan veranderen, ze kunnen angstig worden en hun dag- en nachtritme kan verstoord raken. Boosheid, onmacht en depressie liggen op de loer. Gezinsleden maken zich daarbij vaak zorgen over uw veiligheid. De casemanager dementie van Pantein komt bij u op bezoek om u en uw partner te ondersteunen. Ze geeft voorlichting over de ziekte, tips en omgangsadviezen, kijkt samen met u naar uw mogelijkheden en behoeften en biedt handvatten om samen verder te gaan.

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes. De meest bekende is de ziekte van Alzheimer. Maar ook een herseninfarct of tumor kan tot geheugenverlies leiden. Behandeling is vooral gericht op aanvaarding van de ziekte en kijken wat nodig is om de kwaliteit van leven voor u en uw partner zo goed te houden.

Wat doet de casemanager dementie?

De casemanager dementie is een specialist op het gebied van dementie. Ze komt bij u op bezoek en bespreekt uw ziekte en de gevolgen hiervan met u. Daarbij stelt ze vragen over uw dagelijkse bezigheden en uw gezondheid. Zij let op zaken als vermoeidheid, voeding, beweging, concentratie en communicatie en wil weten hoe u zich voelt. Ze wil ook weten hoe het met uw partner gaat en geeft hem of haar adviezen. Als u, uw partner of andere gezinsleden vragen hebben, beantwoordt ze die graag.

Andere zorg bij dementie inschakelen

De casemanager dementie biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar oplossingen. Ze kan u adviseren om hulp van de thuiszorg in te schakelen of dagactiviteiten te volgen en u helpen bij de aanvraag. Ze heeft contact met huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, welzijnsorganisaties, gemeenten en geriaters. Samen proberen zij de zorg en begeleiding te bieden waar u en/of uw partner behoefte aan hebben.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein zorg bij dementie aanbiedt.

Werkgebied Pantein

Wat kost zorg bij dementie?

Zorg bij dementie door de casemanager dementie wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZvW). Hiervoor geldt geen eigen risico en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) dan betaalt u een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening. Op de site van het CAK kunt u al een eerste berekening maken: www.cak.nl

 

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen

Om zorg van een casemanager dementie te krijgen heeft u een indicatie, ook wel zorglegitimatie nodig. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u, de casemanager dementie en uw partner/familie welke zorg nodig is. De afspraken die zij samen maken (welke zorg en hoeveel) worden vastgelegd in een zorgplan.

Afspraak maken met de casemanager dementie of een vraag stellen

Er zijn verschillende manieren waarop de hulp van een casemanager dementie wordt aangevraagd. Dat kan via de huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of uw familie.  

U kunt zelf een afspraak maken of een vraag stellen door te bellen met: 0900-8803 of het contactformulier in te vullen.