Eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg

25 september 2017

Op maandagavond 25 september 2017 vindt er een informatiebijeenkomst over de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ)in Cuijk plaats.


De bijeenkomst is in het Dienstencentrum, Zwaanstraat 7 in Cuijk van 19.30-21.30 uur.  Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert deze avond, i.s.m. het Advies- en Informatiepunt van Sociom.

Ontvangt u - of degene aan wie u mantelzorg verleent - zorg, ondersteuning of begeleiding in het kader van de WMO of de WLZ? Dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. Het Centraal AdministratieKantoor (CAK) int deze bijdragen. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdrage bij o.a. zorg zonder verblijf en/of WMO in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de gemeenten.
 

Josephine Dekkers, sociaal raadsvrouw van het Advies- en Informatiepunt van Sociom geeft deze avond uitleg over hoe de eigen bijdrage wordt berekend die men moet betalen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en zorgprofessionals uit het Land van Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelding voor deze informatiebijeenkomst, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, telefoon: 0485-846739 of email: info@mantelzorglvc.nl