Extra maatregelen vanwege het coronavirus

Publicatiedatum: maart 2020


In verband met het coronavirus treffen we maatregelen om de kans op een besmetting van klanten en/of medewerkers te verkleinen.


Informatie specifiek voor bezoekers zorgcentra

Ter bescherming van de gezondheid van bewoners en medewerkers zijn onze zorgcentra op dit moment helaas gesloten voor bezoekers. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan van dit beleid worden afgeweken. Dit gebeurt na overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de wijkmanager.  

 

 Hoe voorkomt u verspreiding van het virus?

  • Was uw handen regelmatig, minimaal 20 seconden met zeep. Droog de handen met papieren handdoekjes.
  • Is handen wassen lastig? Gebruik dan desinfecterende handmiddelen (handalcohol).
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.


Actuele informatie
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u de website van het RIVM raadplegen. Op de website van de NOS leest u meer informatie over de actuele ontwikkelingen.

Vragen
Heeft u als klant of eerste contactpersoon van een klant nog vragen, neem dan (telefonisch) contact op met het team dat de zorg aan u/uw familielid verleent.