Oriëntatiefase

In Nederland hebben we verschillende wetten die beschrijven hoe zorg wordt vergoed: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze wetten staat ook wie er in aanmerking komt voor bepaalde zorg.

 

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

Verpleegkundigen van Pantein vervullen de rol van cliëntondersteuner voor cliënten van Pantein of mensen die bij Pantein op de wachtlijst staan. Behoort u niet tot één van deze groepen? Klik dan hier voor meer informatie.