Oriëntatiefase

In Nederland hebben we verschillende wetten die beschrijven hoe zorg wordt vergoed: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze wetten staat ook wie er in aanmerking komt voor bepaalde zorg.

 

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)
Cliënten met een Wlz-indicatie hebben recht op cliëntondersteuning (zonder kosten) via hun zorgkantoor of Zorgbelang Brabant.

 

Een cliëntondersteuner is een persoonlijke gids in de zorg. Hij/zij helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. De cliëntondersteuner heeft kennis van de betreffende wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van het zorgaanbod in de regio. Een cliëntondersteuner staat los van zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie op www.clientondersteuning.co.nl