Tijdelijk verblijf

U woont nog zelfstandig, maar door omstandigheden lukt dat nu even niet: u bent ziek geworden of gevallen, uw vaste mantelzorger kan niet voor u zorgen of u bent herstellende van een operatie. In dat geval kan een tijdelijk verblijf in een zorgcentrum uitkomst bieden. Ook als er een crisissituatie is ontstaan, is tijdelijk verblijf mogelijk.

Zorgaanbod