Opvang bij opname

19 november 2018

Tijdens dit Alzheimercafé wordt besproken welke impact een opname in een zorgcenttrum op cliënt en z'n familie heeft.


Opname in een zorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de persoon met dementie als voor mantelzorgers. Een ouderenverpleegkundige gaat in gesprek met een maatschappelijk werkster en een verpleegkundige over de impact die een opname op een cliënt en familie heeft. Ook wordt er besproken welke ondersteuning er voor mantelzorgers/familieleden rondom een opname is.

 

De bijeenkomst op 19 november 2018 vindt plaats in Casstella, Cantheelen 6-200 in Cuijk. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06 - 36 33 32 23. Tijdens kantooruren kunt u ook terecht bij Steunpunt Mantelzorg, tel. 0485 - 84 67 39.