Innovatie

Proeftuin Ruwaard

Slimmere zorg realiseren door 'Anders denken, doen en organiseren'. Door de wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. In de wijk Ruwaard werken wij samen om onze gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: "Ruwaard, een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren."  Participanten zijn: Pantein, BrabantWonen, BrabantZorg, CZ, Gemeente Oss, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn, Unik, en VGZ.
Lees meer over de proeftuin op www.proeftuinruwaard.nl