Vrijwillige en onvrijwillige zorg

Zoveel mogelijk vrijwillig
De zorg van en ondersteuning van Pantein vindt plaats op vrijwillige basis. Soms echter ontstaan er risico’s voor de eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen als mensen niet goed kunnen inschatten wat goed voor hen is. Pantein probeert altijd eerst om de situatie met vrijwillige zorg (= met instemming of zonder verzet van de cliënt) op te lossen. Zo beschikt Pantein over moderne technologie, zoals sensoren, die de risico’s beperken zodat de zorg veilig blijft.

 

Laatste redmiddel
Toch kan het nodig zijn om, in het belang van de cliënt, zorg te verlenen waar de cliënt en/of vertegenwoordiger het niet mee eens is. Dat kan betekenen dat de vrijheid van mensen wordt beperkt. Zorgverleners helpen bij die keuzes en houden rekening met veiligheid en kwaliteit van leven. Zij gaan daar dus zorgvuldig mee om en kiezen er alleen voor als het echt niet anders kan. Het inzetten van zorg die iemand echt niet wil, noemen we onvrijwillige zorg en is altijd een laatste redmiddel.

 

Stappenplan
Is onvrijwillige zorg nodig? Dan zo kort mogelijk en op een manier die voor de cliënt de minste nadelen heeft. De gekozen oplossing moet in de praktijk ook blijken te werken en in verhouding staan tot het nadeel dat we willen voorkomen. Daarvoor doorlopen de zorgverleners een stappenplan waarbij collega’s en deskundigen steeds blijven meekijken of er betere, vrijwillige, oplossingen te bedenken zijn.

 

In deze situatie is de Wet Zorg en Dwang (WZD) van toepassing. De wet regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die zorg krijgen. Dat is onafhankelijk van waar de cliënt woont of verblijft.

 

Cliëntvertrouwenspersoon
Iemand die onder de reikwijdte van de WZD valt, mag altijd een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon geeft kosteloos advies en bijstand over alles wat samenhangt met onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie en met het doorlopen van een klachtenprocedure. De cliëntenvertrouwenspersoon behartigt de belangen van de cliënt en/of zijn familieleden/vertegenwoordiger.

 

 

Klachtenregeling Zorg en Dwang
Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling Wet Zorg en Dwang