Indicatie aanvragen

Zorglegitimatie
Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een zorglegitimatie nodig. Deze geeft aan dat u voor die zorg in aanmerking komt. U kunt via de huisarts een zorglegitimatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

 

Het CIZ bepaalt op basis van uw zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In dit zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van uw zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Samen met u bepalen we welke zorg- en dienstverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is.

Overbruggingszorg
Een medewerker van Zorgcentra Pantein houdt contact met u, totdat u naar het zorgcentrum verhuist. Indien noodzakelijk kan overbruggingszorg worden geregeld.

 

Kosten verblijf
De kosten voor uw verblijf in het zorgcentrum worden op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. U betaalt een eigen bijdrage, het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen de hoogte van deze bijdrage.

Leveringsvoorwaarden

Voor onze zorg- en dienstverlening gelden leveringsvoorwaarden. Deze kunt u hier bekijken.