Indicatie aanvragen

Zorglegitimatie
Voor het wonen in een zorgcentrum heeft u een zorglegitimatie nodig. Deze geeft aan dat u voor die zorg in aanmerking komt. U kunt via de huisarts een zorglegitimatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

 

Het CIZ bepaalt op basis van uw zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In dit zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van uw zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Samen met met u bepalen we welke zorg- en dienstverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is.

Overbruggingszorg
Een medewerker van Zorgcentra Pantein houdt contact met u, totdat u naar het zorgcentrum verhuist. Indien noodzakelijk kan overbruggingszorg worden geregeld.

 

Waar heeft u recht op?
De kosten voor uw verblijf in het zorgcentrum worden op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed. U betaalt een eigen bijdrage, het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen de hoogte van deze bijdrage.

 

Zorgcentra Pantein heeft een helder schema gemaakt, waarin u kunt zien waar Zorgcentra Pantein voor zorgt, wat u zelf kunt regelen en wie verantwoordelijk is voor de kosten als u permanent bij Zorgcentra Pantein verblijft.

 

Er wordt in het schema onderscheid gemaakt tussen cliënten die een indicatie hebben mét en zonder behandeling. Heeft u een zorgprofiel zonder behandeling, dan houdt u uw eigen huisarts. Als u een zorgprofiel met behandeling hebt, wordt de medische zorg verleend door artsen van Zorgcentra Pantein.

 

Verblijft u tijdelijk - bijvoorbeeld in het kader van revalidatie - bij Zorgcentra Pantein, dan gelden er andere afspraken. In het schema kunt u zien waar Zorgcentra Pantein voor zorgt, wat u zelf kunt regelen en wie verantwoordelijk is voor de kosten.

Leveringsvoorwaarden

Voor onze zorg- en dienstverlening gelden leveringsvoorwaarden. Deze kunt u hier bekijken.