Diensten als onderdeel van verblijf

Om uw verblijf in het zorgcentrum zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er diverse diensten beschikbaar. Aan deze diensten zijn geen kosten verbonden.

 

Maaltijden
De maaltijden zijn onderdeel van uw verblijf. Gedurende de dag kunt u uiteraard ook nog op andere momenten genieten van een kopje koffie, thee, bouillon of vruchtensap.

De warme maaltijd kunt u in uw appartement of samen met andere bewoners in de gezamenlijke huiskamer of (indien beschikbaar) het restaurant nuttigen.

Als u in een woongroep woont, wordt er samen gegeten in de huiskamer. 

 

In onze zorgcentra kunt u op verschillende manieren gebruik maken van de  broodmaaltijden. Uw contactpersoon Zorg kan u hier meer over vertellen. Als u zelf buiten het zorgcentrum inkopen doet voor uw broodmaaltijden en dus alles zelf regelt, heeft u recht op een maandelijkse vergoeding. In de tarievenlijst kunt u lezen hoeveel deze vergoeding bedraagt.

 

Zinvolle daginvulling
Het aan u toegewezen zorgprofiel bepaalt hoeveel begeleiding u bij uw daginvulling krijgt. De afspraken hierover worden vastgelegd in uw zorgplan. Activiteiten die u thuis gewend was, proberen we in het zorgcentrum zoveel mogelijk voort te zetten. Naast individuele activiteiten worden er groepsactiviteiten georganiseerd, die aansluiten bij uw dagstructuur. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. U wordt hiervan altijd vooraf op de hoogte gesteld.

 

Schoonmaak
Medewerkers bieden hulp bij het schoonhouden van uw woonruimte. Uw contactpersoon Zorg overlegt met u waar wij u bij helpen.

 

Onderhoud
Zorgcentra Pantein is verantwoordelijk voor het onderhoud van het zorgcentrum. Wij gaan er van uit dat u zorgvuldig omgaat met de accommodatie en eventuele defecten direct bij ons meldt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw spullen en eigen apparatuur.

 

Krant/post
Uw binnenkomende post en/of dagblad wordt in uw brievenbus gedaan of - in overleg met u - op een afgesproken plek bewaard.

 

Wilt u post versturen, dan kunt u uw gefrankeerde brief of kaart deponeren in de brievenbus van Post NL. Deze bevindt zich bij veel zorgcentra in de nabijheid van de hoofdingang.

 

Cliëntenadministratie
Heeft u vragen over de administratieve afhandeling van uw opname in het zorgcentrum, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenadministratie van Pantein. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 8803.