Informatie voor verwijzers

Uitvoeringsverzoek
Via het onderstaande formulier kunt u een uitvoeringsverzoek indienen:

Uitvoeringsverzoek

Contactgegevens regionale behandelteams

Binnen het Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn regionale behandelteams van Pantein actief. In ieder team werken een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger nauw met elkaar samen. Zij behandelen zowel zelfstandig wonende mensen als bewoners van de zorgcentra van Pantein.

De psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger vormen hierop een uitzondering; zij richten zich uitsluitend op bewoners van de zorgcentra van Pantein.

 

Het multidisciplinair zorgplan vormt het uitgangspunt voor iedere behandeling.

 

De contactgegevens van de regionale behandelteams kunt u bekijken via de linkerkolom van deze pagina.