Goede zorg

Klanttevredenheid
We hechten veel waarde aan uw tevredenheid. De afgesproken zorg en de wijze waarop deze wordt verleend wordt structureel met u besproken en zo nodig bijgesteld. Als de zorgverlening niet meer aansluit op uw zorgvraag, wordt in overleg met u naar alternatieven gezocht. Indien noodzakelijk wordt de zorglegitimatie bijgesteld.

Ook stellen wij het op prijs als u uw ervaringen met Pantein wil delen op ZorgkaartNederland. Uw ervaringen helpen anderen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

Klacht of Compliment

Medezeggenschap Clientenraad