Cliëntenraad Thuiszorg

Peter Raaijmakers (voorzitter)

Na 7 jaar als bestuurder (wethouder van de gemeente Landerd met in mijn portefeuille o.a. volksgezondheid, ouderen, en de WMO) en ruim 35 jaar als fysiotherapeut (Fysiotherapie Schaijk) binnen de eerste lijn gewerkt te hebben, wil ik nu mijn expertise op een andere manier inzetten.

Met mijn bedrijf, PR Care & Quality, begeleid ik projecten in de zorg. Met mijn ervaringen binnen de zorg (uitvoerend en bestuurlijk) wil ik een bijdrage leveren aan een goed functionerende cliëntenraad van Thuiszorg Pantein. Vooral de kwaliteit van de zorg, veiligheid en dienstverlening zijn voor mij essentieel.

“Samen maken we het verschil” Arja de Bekker (vice voorzitter)

Samen bijdragen aan goede zorg. Dat is mijn leidraad. In mijn werk en prive. Ruim 15 jaar heb ik in de jeugd- en gezondheidszorg gewerkt. Daarna de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. De verbinding met de zorg ben ik blijven houden, o.a. door ruim 8 jaar lid van de Clientenraad van een ziekenhuis te zijn geweest. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het is om namens de cliënten in een goede kritische relatie met de organisatie de belangen van deze cliënten te behartigen: samen gaan voor mensgerichte zorg. Prive heb ik als mantelzorger de waarde ervaren van professionele thuiszorg. De combinatie van deze twee ervaringen maakt dat ik mij, samen met de andere leden, betrokken en actief inzet voor de cliënten van Thuiszorg Pantein. Samen bijdragen aan het borgen van kwalitatief goede en veilige zorg. 

Henrietta Verstappen van Dijk

“Ik ben praktijkondersteuner en werk al jaren in een huisartsenpraktijk in Heesch.
Door mijn werk heb ik veel contact met chronisch zieken, ouderen en hoor ik dagelijks verhalen van mensen over de zorg, waaronder ook de thuiszorg.
Ook werken we nauw samen met de thuiszorgorganisaties binnen onze regio, iets wat ik heel belangrijk vind. Vooral het kleinschalig werken met kleine vaste teams die bij de klant komen vind ik een positieve ontwikkeling. Door actief te zijn in de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein kan ik mij inzetten voor goede thuiszorg in de regio. Voor mij staat voorop dat mensen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met goede zorg. Daarbij moeten we ook oog houden voor een goede werksfeer voor de zorgverleners”. 

Riet van Sambeek - van Kempen

Ik heb twintig jaar in het Maasziekenhuis gewerkt als verpleegkundige en leidinggevende. Met de komst van kinderen stond de zorg voor mijn gezin centraal. In die tijd maakte ik kennis met de verzorging van mensen thuis en is mijn interesse voor thuiszorg en mantelzorg ontstaan. Nu ben ik lid van de cliëntenraad Thuiszorg Pantein. De zorg is een belangrijk onderwerp en bij verbeteren van de zorg praat je niet over maar met de cliënt. Pantein doet dat onder andere samen met de cliëntenraad. Ik ben heel gemotiveerd om hier een bijdrage aan te leveren.

Mieke Arts

Voordat ik in 2015 met pensioen ging heb ik ruim 40 jaar, in diverse functies, bij een thuiszorgorganisatie gewerkt in Noord en Midden Limburg, o.a. als leidinggevende in de Thuiszorg.
Als mantelzorger van een dementerende moeder, leerde ik de zorg op weer een andere manier kennen. Deze diverse invalshoeken maken dat ik een vrij brede oriëntatie in de zorg heb om ook weer, vanuit een ander perspectief, naar de zorg te kijken.
Ik vind het belangrijk om vanuit de vragen en wensen van cliënten een zo goed mogelijke zorg te realiseren binnen de mogelijkheden van Pantein.
Door deel te nemen in de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein hoop ik mijn steentje bij te dragen.

Jeanne Versteeg

“Ik ben jarenlang actief geweest in het volwassenenonderwijs. Nu ik niet meer werk en zelf zorg aan huis krijg, wil ik graag een steentje bijdragen aan het werk van de Cliëntenraad.
Samen met Pantein zorgen voor goede kwaliteit van zorg nu en in de toekomst, dat vind ik heel belangrijk.”

Allies Ligtvoet

“Ik woon ruim 15 jaar met veel plezier in Overloon, een prachtig, groen dorp in de gemeente Land van Cuijk met zijn mooie natuur, cultuur en historie. Ik ben docent Nederlands geweest op een middelbare school en heb ook Nederlands gegeven aan anderstaligen.
Ik vind dat zorg en onderwijs veel raakvlakken hebben: ook in het onderwijs besteedde ik veel aandacht aan het welzijn van mijn leerlingen en wilde ik goede kwaliteit leveren.
Ook ben ik actief in de gemeentepolitiek voor GroenLinks/PvdA. Naast de natuur zet ik me in voor het goed regelen van maatschappelijke zorg en ondersteuning voor onze inwoners.
Ik heb jarenlang in de medezeggenschapsraad op mijn werk gezeten. Nu ik meer tijd heb zijn mijn kennis en ervaring een goede basis voor mijn deelname in de Cliëntenraad. Ik werk graag mee aan een goede kwaliteit van zorg in de regio.”