Caren

Het computerprogramma Caren helpt u de zorg zo te organiseren dat het aansluit bij uw situatie. Zo kunt u via Caren:

  • Via een kalender afspraken plannen en organiseren samen met uw familie/mantelzorgers.
  • Notities bijhouden om belangrijke zaken niet te vergeten.
  • Anderen, die u vertrouwt, toegang geven tot informatie in Caren.
  • Via berichten kunnen uw mantelzorgers onderling gedachten, ervaringen en ideeën uitwisselen.

 

Ook kunt u Caren koppelen aan Pantein en dan kunt u ook uw zorgplan inzien. In het zorgplan zijn alle afspraken over uw zorg vastgelegd. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg of begeleiding, hebben toegang tot deze informatie.

 

Aanmelding
Op www.carenzorgt.nl kunt u zich aanmelden. Hiervoor heeft u uw cliëntnummer nodig. U ontvangt daarna automatisch een brief met een toegangscode.

 

In deze handleiding vindt u de informatie die u nodig heeft om van start te gaan. Voor uitgebreidere informatie kunt u de website van Caren raadplegen.

 

Persoonlijke uitleg
Heeft u na het raadplegen van de handleidingen nog behoefte aan persoonlijke uitleg of hulp? Pantein beschikt in de gemeente Land van Cuijk over enkele vrijwilligers digitale ondersteuning, die u kunnen helpen met het downloaden en registratie van de app Caren. Ook kunnen zij uitleg geven over het gebruik van deze app.

 

De vrijwilliger komt gratis bij u aan huis. Voorwaarde daarbij is dat u in de gemeente Land van Cuijk woonachtig bent.
U kunt een aanvraag voor hulp van een vrijwilliger digitale ondersteuning doen via Pantein Extra, tel. 0485-845454.