Zorgplan

Zorgcentra Pantein wil graag dat u zich thuis voelt in uw eigen leefomgeving. Daarom is vraaggerichte zorg een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat u:

  • zeggenschap houdt over uw leven, de manier van zorgverlening en de behandeling;
  • zelf richting geeft aan uw welzijnsactiviteiten en verantwoordelijk blijft voor uw eigen keuzes;
  • samen met de zorgverleners afspraken maakt over wat u belangrijk vindt.

 

Het zorgplan is hierbij een goed hulpmiddel. Van de zorgverleners van Zorgcentra Pantein mag u verwachten dat zij met u meedenken over de mogelijkheden en de best passende oplossingen. Zorgcentra Pantein legt afspraken met een cliënt over de zorgverlening altijd vast in een persoonlijk zorgplan.

 

Wat is een zorgplan?
In een zorgplan wordt samen met u – en/of eventueel uw wettelijk vertegenwoordiger – vastgelegd hoe u uw leven graag wilt inrichten, welke (dagelijkse) ondersteuning u daarbij nodig heeft en wat u van Zorgcentra Pantein kunt verwachten. Het zorgplan is leidend voor de zorg die u bij Zorgcentra Pantein ontvangt. Uitgangspunt van het zorgplan is dat de zorg zo goed mogelijk aansluit bij uw leven en uw persoonlijke voorkeuren. Zodat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt en waar u zich prettig bij voelt.

 

Meer dan zorg
Een zorgplan beschrijft alle aspecten die voor u belangrijk zijn. ‘Kwaliteit van leven’ staat bij de zorgverlening centraal. In het zorgplan wordt aandacht geschonken aan vier onderdelen, de zogenoemde domeinen:

 

1. De woon- en leefomstandigheden.
U kunt rekenen op een veilige woonruimte waar u zich thuis voelt.

 

2. Welzijn, zinvolle daginvulling en contact met anderen.
Aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding zorgen voor invulling van uw persoonlijke interesses, hobby’s, een sociaal leven en contact met de maatschappij.

 

3. Uw geestelijk welbevinden en de mate waarin u zelf uw zaken kunt regelen.
U kunt rekenen op respect voor en ondersteuning van uw eigen identiteit en levensinvulling.

 

4. Uw lichamelijk welbevinden en gezondheid.
U kunt rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een goede lichaamsverzorging en goede en lekkere maaltijden en drankjes.

 

Hoe ziet een zorgplan er uit?
Het zorgplan is een digitaal document. Alle zorgverleners die bij u betrokken zijn, kunnen het zorgplan op de computer inzien. Daardoor weten zij precies wat voor u van belang is.

Het zorgplan is vóór u en ván u en dus is het ook belangrijk dat u – of uw wettelijk vertegenwoordiger - weet wat er in staat. Daarom krijgt u van de verzorgende van uw afdeling een papieren versie met de belangrijkste onderdelen van het zorgplan. Daarnaast kunt u samen met een zorgverlener de digitale versie inzien.

 

Behandelplan
Naast het zorgplan heeft u ook een behandelplan. Hierin staat informatie over uw medische situatie en uw behandeling. De specialist ouderengeneeskunde van Zorgcentra Pantein is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid, uw behandelingen en stelt uw zorgdoelen vast. Uw verschillende behandelaars hebben regelmatig onderling overleg, zodat een goed behandelaanbod kan worden gerealiseerd.