Wonen in een zorgcentrum

Wat houdt wonen in een zorgcentrum in?

Als u veel zorg en begeleiding nodig heeft, is wonen in een zorgcentrum één van de mogelijkheden.
Een andere optie is het Volledig Pakket Thuis. U krijgt dan geplande en ongeplande zorg en begeleiding zoals die ook in een zorgcentrum wordt geboden, in uw eigen woning. Lees hier meer over het Volledig Pakket Thuis. 

Appartement of woongroep

In de zorgcentra van Pantein woont u in een eigen appartement of kamer. Heeft u veel persoonlijke begeleiding nodig of heeft u graag contact met andere mensen, dan kunt u samen met andere bewoners in een woongroep wonen. Dit hangt deels af van de zorg die u nodig heeft. Een woongroep heeft een huiselijke setting. De bewoners helpen bijvoorbeeld bij het klaarmaken van de maaltijden en andere huishoudelijke klusjes.

U ontvangt in het zorgcentrum de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding die u nodig heeft. Het gaat erom dat u zo goed en zelfstandig mogelijk uw leven leidt. We kijken naar u als individuele persoon; waar heeft u behoefte aan en waarmee komt u het beste tot uw recht.

Wat gebeurt er in een zorgcentrum?

In een zorgcentrum is de zorg dichtbij: u krijgt de verzorging en verpleging die u nodig heeft, bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, wassen, eten, het huishouden. En natuurlijk vinden er regelmatig ontspannende en sportieve activiteiten plaats. U en uw medebewoners kunnen zelf aangeven aan welke activiteiten u behoefte heeft.  

Behandeling

In de zorgcentra van Pantein is een team van behandelaars aanwezig om de bewoners te ondersteunen, zoals een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, psycholoog en verpleegkundigen met verschillende specialisaties. Zij werken nauw met elkaar samen.

 

Heeft u een indicatie voor Zorg zonder behandeling, dan is uw huisarts uw hoofdbehandelaar.
Mensen met een indicatie voor Zorg met behandeling worden begeleid door de specialist ouderengeneeskunde. Hij bespreekt met u welke behandelingen u nodig heeft en samen stelt u een zorgplan op. U kunt speciale zorg krijgen als u een ziekte heeft als diabetes, reuma of kanker. We bieden u ook psychische ondersteuning bij bijvoorbeeld angst of eenzaamheid.

 

miMakkus

Regelmatig zijn de miMakkers in onze zorgcentra te gast. Zij maken contact met mensen met dementie. Zij trekken zich vaak terug in hun eigen wereld, waardoor zij moeilijk benaderbaar worden voor anderen. Een miMakker vindt deze wereld en gaat op zoek naar de deur om hem te openen en die wereld te mogen betreden. Een wereld waarin de persoon achter de sluiers van de dementie is te vinden. Lees meer over miMakkus.

Wat kost wonen in een zorgcentrum?

Wonen in een zorgcentrum wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening.

Indicatie (zorglegitimatie) voor wonen in een zorgcentrum

De zorg, behandeling en begeleiding in onze zorgcentra is met name gericht op mensen met een indicatie vanaf zorgprofiel Verpleging en Verzorging 5 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Heeft u een zorgprofiel Verpleging en Verzorging 4, dan bekijken we graag samen met u met welke zorg, behandeling en begeleiding u het beste tot uw recht komt.

 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt hoeveel zorg u precies nodig heeft en zet dit op papier. Pantein kan u helpen bij het aanvragen van deze indicatie voor wonen met zorg bij het CIZ, maar u kunt ook zelf een indicatie aanvragen.

 

Extra services en diensten

Bewoners van een zorgcentrum kunnen extra services en diensten afnemen. De tarievenlijst voor deze extra services en diensten vindt u hier.

Opname in een zorgcentrum regelen of een vraag stellen

Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt hoeveel zorg u precies nodig heeft en zet dit op papier. Pantein kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor wonen met zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Voor aanmelding of als u vragen over wonen in een zorgcentrum heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via tel. 0900-8803 of via het contactformulier.


Klik hier voor een overzicht van onze zorgcentra. 

Ook interessant voor u