Crisisopname

Crisisopname

Wat is een crisisopname?

Bij een plotselinge crisis in de thuissituatie zetten wij ons in om u binnen 24 uur op te nemen in Herstelkliniek Pantein in Boxmeer.

 

Een crisis ontstaat als:

  • uw belangrijkste mantelzorger (partner, familielid) acuut is uitgevallen of acuut dreigt uit te vallen.
  • u thuis een gevaar oplevert voor uzelf en anderen. Denk hierbij aan dwalen bij dementie, agressief gedrag, ernstige verwaarlozing en dergelijke.
  • het directe gevolgen heeft voor uw gezondheid als u niet de zorg krijgt die u nodig heeft.
  • u plotseling lichamelijke beperkingen heeft gekregen (bijvoorbeeld na een val) waardoor u behoefte heeft aan zorg die niet door thuiszorg of mantelzorg opgevangen kan worden.

Wat houdt een crisisopname in?

Bij een crisisopname biedt Pantein u acute opvang. U krijgt de verpleging, verzorging en behandeling die u nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde stelt daarnaast een zorgplan voor u op. Hierin komt te staan wat u nodig heeft om weer naar huis terug te kunnen keren. Er staan doelen in voor de korte en de lange termijn.

Als tijdens de crisisopname duidelijk wordt, dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, kijkt de specialist wat er na de crisisopname nodig is. Als opname in een zorgcentrum noodzakelijk is, wacht u meestal thuis op definitieve plaatsing. Natuurlijk ontvangt u in dan thuis ter overbrugging de zorg die u nodig heeft.

Locaties

Herstelkliniek Pantein in Boxmeer biedt de mogelijkheid tot crisisopname.

 

 

Wat kost een crisisopname?

Indicatie aanvragen voor een crisisopname

De huisarts bepaalt of uw zorgvraag tijdelijk of langdurig is.

  • Bij een langdurige zorgvraag wordt een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd. Een crisisopname wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening. Op de site van het CAK kunt u al een eerste berekening maken: www.cak.nl.
  • Als uw zorgvraag tijdelijk en medisch gezien noodzakelijk is, geeft de huisarts een indicatie voor eerstelijnsverblijf op basis van de Zorgverzekeringswet af. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

 

Hoe vraagt u een crisisopname aan?

Uw huisarts kan een aanvraag voor een crisisopname doen. Uw huisarts regelt samen met de specialist ouderengeneeskunde van Pantein dat u zo snel mogelijk wordt opgenomen.

Ook interessant voor u