Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

Wat is het?

Heeft u veel zorg en ondersteuning nodig, maar wilt u het liefst in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen? Inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis kunnen een beroep doen op het Volledig Pakket Thuis van Zorgcentra Pantein.

 

Het Volledig Pakket Thuis omvat alle geplande en ongeplande zorg en begeleiding zoals die ook in een zorgcentrum wordt geboden. Zorgcentra Pantein geeft 24 uur per dag verpleging en verzorging in uw eigen woning. Indien nodig krijgt u begeleiding van een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist of psycholoog van Zorgcentra Pantein. U kunt ondersteuning bij dagelijkse activiteiten krijgen. Daarnaast kunt u kiezen voor diensten zoals maaltijden, huishoudelijke hulp en alarmopvolging.

Voor wie is het?

Inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen van het Volledig Pakket Thuis gebruik maken. Aan dit zorgproduct zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u weten of het Volledig Pakket voor u beschikbaar is, neem dan contact op met Zorgcentra Pantein, tel. 0900 - 8803.

Het Volledig Pakket Thuis

Via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie voor zorg en ondersteuning aanvragen. In deze indicatie staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt. Op die uren baseert het CIZ het budget, dat voor uw zorg en ondersteuning beschikbaar is. Wij overleggen samen met u waaraan we uw budget besteden. U kunt er voor kiezen om bepaalde zaken zelf of door uw familie te laten regelen. Misschien heeft u bijvoorbeeld liever meer zorg in plaats van dat wij uw maaltijden verzorgen. Hierin kunt u zelf keuzes maken.

 

De afspraken over de zorg en diensten leggen we vast in een zorgplan. Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd en zonodig aangepast.

 

Locaties

Inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen een beroep doen op het Volledig Pakket Thuis. U kunt via tel. 0900 - 8803 navragen of het Volledig Pakket Thuis in uw woning kan worden geboden.

 

In de onderstaande (zorg)woningen kan het Volledig Pakket Thuis in ieder geval worden geboden: 

Gemeente Boxmeer

 • appartementencomplex Celesta en Musette in de wijk Weijerstaete, Boxmeer
 • appartementen Orangerie, Beugenseweg, Boxmeer
 • aanleunwoningen Derpshei, Overloon

 

Gemeente Cuijk

 • woningen in de wijk Cuijkse Cantheelen

 

Gemeente Gennep

 • woningen in de wijk Op de Logte, Gennep

  

Gemeente Mill en St. Hubert

 • Pastoor Maasstraat, Mill
 • Looierijweg, Mill

 

Gemeente Sint Anthonis

 • Makariospad, Sint Anthonis
 • Alexandriëstraat, Sint Anthonis
 • Athanasiusstraat, Sint Anthonis

 

 • Ploegweg, Wanroij
 • Groenhoeve, Wanroij
 • Zichtstraat, Wanroij
 • Sikkelstraat, Wanroij

 

Wat kost het u?

Aan het Volledig Pakket Thuis is – net zoals bij verblijf in een zorginstelling – een eigen bijdrage verbonden. Bij Volledig Pakket Thuis is dit een lage bijdrage, omdat u zelf de woonlasten betaalt.

 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen de hoogte van de eigen bijdrage. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Meer info

Inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen van het Volledig Pakket Thuis gebruik maken. Aan dit zorgproduct is een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u weten of het Volledig Pakket voor u beschikbaar is, neem dan contact op met Zorgcentra Pantein, tel. 0900 - 8803.

 

Ook interessant voor u