Volledig Pakket Thuis

Wat is het?

Woont u thuis en heeft u voor lange tijd zorg en ondersteuning nodig? Een wijkverpleegkundige van Pantein kan met u bekijken of het Volledig Pakket Thuis (VPT) passend voor u is.


Er is 24 uur per dag verpleging en verzorging beschikbaar. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u wat u nodig heeft en wat er binnen het Volledig Pakket thuis mogelijk is. Een zorgteam verleent zorg aan u. We streven ernaar dat u zoveel mogelijk vertrouwde gezichten ziet. 

 

Ook maaltijden, huishoudelijke hulp en personenalarmering kunnen deel uitmaken van het Volledig Pakket Thuis, evenals dagbesteding in groepsverband en/of individuele ondersteuning thuis. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u wat passend is in uw situatie.

Voor wie is het?

Het Volledig Pakket Thuis is in grote delen van het werkgebied van Pantein beschikbaar. Aan dit zorgproduct is een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u weten of het Volledig Pakket voor u beschikbaar is, neem dan contact met ons op via tel. 0900 - 8803.

Het Volledig Pakket Thuis

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) krijgt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze indicatie staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt. Op die uren baseert het CIZ het budget, dat voor uw zorg en ondersteuning beschikbaar is. Wij overleggen samen met u waaraan we uw budget besteden. U kunt er voor kiezen om bepaalde zaken zelf of door uw familie te laten regelen. Misschien heeft u bijvoorbeeld liever meer zorg in plaats van dat wij uw maaltijden verzorgen. Hierin kunt u zelf keuzes maken.


De afspraken over de zorg en diensten leggen we vast in een zorgplan. Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd en zonodig aangepast.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein het Volledig Pakket Thuis aanbiedt.

 

Werkgebied Pantein

Wat kost het u?

Aan het Volledig Pakket Thuis is vanuit de Wlz een eigen bijdrage verbonden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen, vermogen en indicatie de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.  

Volledig Pakket Thuis aanvragen of een vraag stellen

Voor het aanvragen van het Volledig Pakket Thuis kunt u contact met ons opnemen via tel. 0900 - 8803. Een wijkverpleegkundige maakt vervolgens een afspraak met u voor een gesprek. Na dit gesprek wordt uw indicatie aangevraagd.

 

Heeft u een vraag over het Volledig Pakket Thuis? Ook dan kunt u via tel. 0900 - 8803 contact met ons opnemen.

Ook interessant voor u

Folders