Volledig Pakket Thuis

Volledig Pakket Thuis

Wat is het?

Woont u thuis en heeft u voor lange tijd zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u gebruik maken van het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Pantein.

 

Pantein biedt 24 uur per dag verpleging en verzorging. Een (wijk)verpleegkundige coördineert uw zorg- en dienstverlening. Een klein zorgteam verleent zorg aan u, zodat u dagelijks vertrouwde gezichten ziet. Ook maaltijden, huishoudelijke hulp en personenalarmering kunnen deel uitmaken van het Volledig Pakket Thuis. Daarnaast kunt u gebruik maken van dagbesteding in groepsverband en/of individuele ondersteuning thuis. 

Voor wie is het?

Het Volledig Pakket Thuis is in grote delen van het werkgebied van Pantein beschikbaar. Aan dit zorgproduct is een aantal voorwaarden verbonden. U dient bijvoorbeeld een Wlz indicatie te hebben. Wilt u weten of het Volledig Pakket voor u beschikbaar is, neem dan contact op met Pantein, tel. 0900 - 8803.

Het Volledig Pakket Thuis

Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. In deze indicatie staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt. Op die uren baseert het CIZ het budget, dat voor uw zorg en ondersteuning beschikbaar is. Wij overleggen samen met u waaraan we uw budget besteden. U kunt er voor kiezen om bepaalde zaken zelf of door uw familie te laten regelen. Misschien heeft u bijvoorbeeld liever meer zorg in plaats van dat wij uw maaltijden verzorgen. Hierin kunt u zelf keuzes maken.


De afspraken over de zorg en diensten leggen we vast in een zorgplan. Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd en zonodig aangepast.

Locaties

in het kaartje hieronder ziet u waar Pantein het Volledig Pakket Thuis aanbiedt.

Wat kost het u?

Aan het Volledig Pakket Thuis is vanuit de Wlz een eigen bijdrage verbonden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen, vermogen en indicatie de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.  

Ook interessant voor u

Folders