Revalidatie voor ouderen

Wat is revalidatie voor ouderen die nog zelfstandig wonen?

Revalidatie voor ouderen (geriatrische revalidatie) is een behandelprogramma voor ouderen die na een verblijf in het ziekenhuis niet in hun eigen woonomgeving kunnen revalideren. Dit herstelprogramma kunt u volgen in Herstelkliniek Pantein in Boxmeer. Een team van behandelaars helpt u uw conditie op te bouwen en uw dagelijkse taken weer op te pakken of opnieuw aan te leren. De revalidatie heeft als doel dat u weer naar uw oorspronkelijke woonomgeving terug kunt gaan.

Voor wie is geriatrische revalidatie bedoeld?

Het revalidatieprogramma is onder andere bedoeld voor ouderen die:
• Een beroerte (CVA) hebben gehad.
• Na een val iets hebben gebroken, bijvoorbeeld hun heup, waarvoor ondersteuning nodig is die in de thuissituatie niet kan worden geboden.
• Een amputatie hebben ondergaan.
• Een zware operatie hebben ondergaan en moeten aansterken.
• Een ernstige ziekte hebben en hun conditie moeten opbouwen.

Wat houdt revalidatie voor ouderen in?

Tijdens het hele traject krijgt u begeleiding van een specialist ouderengeneeskunde. Hij stelt samen met u en met zijn collega's een behandelprogramma op. In dit programma komen uw doelen te staan en individuele sessies met bijvoorbeeld de zorgmedewerkers, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist of diëtist. Daarnaast kunt u deelnemen aan groepstrainingen, bijvoorbeeld looptrainingen, geheugentrainingen, begeleide fitness, spraaksessies etc. Wij stimuleren u voortdurend om door de dag heen te oefenen met de dagelijkse handelingen die u thuis weer moet uitvoeren: koffie of thee halen, uw bed opmaken, uzelf verzorgen, naar het toilet gaan, etc. Wij betrekken uw mantelzorgers bij deze oefeningen.

Het revalidatietraject heeft als doel terugkeer naar huis en kan gericht zijn op:
• Trainen van conditie of kracht.
• Dagelijkse handelingen oefenen, zodat u ze weer zelf kunt doen. Bijvoorbeeld opstaan, lopen, eten en spreken.
• Coördinatie terugwinnen.
• Leren omgaan met beperkingen die u niet meer kunt verbeteren. Bijvoorbeeld als zelfstandig lopen en staan niet meer lukt, leren opstaan en lopen met een rollator.

Locaties

Herstelkliniek Pantein in Boxmeer biedt revalidatie voor ouderen aan.

Wat kost revalidatie voor ouderen?

Als u zelfstandig woont en na een ziekenhuisopname een geriatrisch revalidatieprogramma bij de Herstelkliiniek volgt om terug te keren naar huis, dan valt de vergoeding van de revalidatie onder de Zorgverzekeringswet. Houd er rekening mee dat de kosten onder het eigen risico vallen.

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen voor geriatrische revalidatie

Om in aanmerking te komen voor deze zorg, heeft u een indicatie nodig. Dit is een document waarin staat hoeveel zorg u precies nodig heeft. Uw specialist vraagt uw indicatie aan.

 

 

 

Revalidatie aanvragen of een vraag stellen

U kunt zelf geen revalidatie aanvragen, dit doet de transferverpleegkundige namens de medisch specialist uit het ziekenhuis waar u verblijft. 

 

Als u vragen heeft, kunt u deze via tel. 0900 - 8803 stellen of stuur een mail naar info.thuiszorg@pantein.nl. Vermeld in uw bericht duidelijk het onderwerp, uw naam, emailadres en telefoonnummer.

Ook interessant voor u