Interventieopname

Wat is het?

Bij een interventieopname wordt u tijdelijk opgenomen in Herstelkliniek Pantein om in kaart te brengen welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Wij onderzoeken uw gezondheid, mobiliteit, sociale redzaamheid en psychische problematiek, medicijngebruik, enz. Daarnaast observeren we hoe het met u gaat. 

Terug naar huis

Doel van de opname is te kijken wat u nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Misschien heeft u, uw partner of uw huisarts twijfels of thuis wonen nog verantwoord is. We onderzoeken deze twijfels en kijken wat de mogelijkheden zijn. Kunt u met bepaalde aanpassingen of extra behandelingen terug naar huis of is het toch verstandig om voor een andere woonvorm te kiezen?

Een interventieopname vindt plaats als de dagelijkse gang van zaken thuis is ontregeld. De ontregeling kan bijvoorbeeld zijn ontstaan, doordat dementieklachten zijn verergerd, uw medicijnen niet meer goed werken, u ziek bent geworden of gevallen bent. Op dat moment is ingrijpen (een interventie doen) noodzakelijk. De opname is bedoeld om te kijken wat er aan de hand is, maar geeft meteen de mogelijkheid even op adem te komen en te herstellen.

Wat doen we bij een interventieopname?

U krijgt 24 uur per dag zorg aangeboden, terwijl een team van behandelaars u onderzoekt. In het team zitten onder andere een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. Ze zoeken samen de oorzaak van de verslechtering of ontregeling van uw gezondheid en passen hun behandeling hierop aan. Zij stellen een behandelplan op dat er in principe op is gericht dat u weer terug naar huis kunt gaan. Als dit geen optie meer is, komt in het behandelplan ook te staan welke woonvorm beter bij u past.

Locaties

Herstelklliniek Pantein in Boxmeer biedt de mogelijkheid tot interventieopname.

Wat kost een interventieopname?

Een interventieopname kan vanuit verschillende regelingen worden vergoed:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz): u heeft hiervoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig en betaalt een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u moet bijdragen en dit kantoor stuurt ook de rekening. Op de site van het CAK kunt u al een eerste berekening maken: www.cak.nl

 

Een verpleegkundige van Herstelkliniek Pantein beoordeelt uw zorgvraag en bekijkt welke regeling het beste bij uw situatie aansluit.

Interventieopname aanvragen of een vraag stellen

Een interventieopname kan alleen door een huisarts of medisch specialist worden aangevraagd.