Modulair Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis

Wat is het?

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een mogelijkheid om voor langere tijd zorg aan huis te ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 

Pantein biedt 24 uur per dag verpleging en verzorging. Een (wijk)verpleegkundige coördineert uw zorg- en dienstverlening. Een klein zorgteam verleent zorg aan u, zodat u dagelijks vertrouwde gezichten ziet. Ook huishoudelijke hulp en personenalarmering kunnen deel uitmaken van het Modulair Pakket Thuis. Daarnaast kunt u gebruik maken van dagbesteding in groepsverband en/of individuele ondersteuning thuis.

Voor wie is het?

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is voor iedereen die voor langere tijd thuis zorg en ondersteuning nodig heeft. 

Wat doen we?

Persoonlijke invulling
Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen. In de indicatie staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt. Op die uren baseert het CIZ het budget dat voor uw zorg en ondersteuning beschikbaar is.

 

Wij overleggen samen met u waaraan we uw budget kunnen besteden. U kunt er voor kiezen om bepaalde zaken zelf of door een andere zorgaanbieder te laten regelen.
De afspraken over de zorg en hulp leggen we vast in een zorgplan. Dit plan bespreken we regelmatig met u en passen we aan als er veranderingen in uw zorgvraag zijn.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar Pantein het Modulair Pakket Thuis aanbiedt.

Werkgebied thuiszorg Pantein

Wat kost het u?

Aan Modulair Pakket Thuis (MPT) is vanuit de Wlz een eigen bijdrage verbonden.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt op basis van uw inkomen, vermogen en indicatie de hoogte van deze bijdrage. Op de website van het CAK (www.cak.nl) kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Ook interessant voor u

  • Thuiszorg

    Thuiszorg Pantein
    Thuiszorg Pantein ondersteunt u op allerlei momenten en manieren in uw leven,...

Folders