Verpleegtechnische zorg

Wat is verpleegtechnische zorg?

Steeds meer handelingen die voorheen in het ziekenhuis werden verricht, worden nu ook in de thuissituatie toegepast. Het verpleegtechnisch team van Pantein voert bij u thuis hoog complexe zorg uit. U kunt daarbij denken aan gebruik van geavanceerde apparatuur zoals infusen, pompen en drains.

Langer thuis

Verpleegtechnische zorg aan huis biedt de mogelijkheid dat u voor een aantal behandelingen niet meer naar het ziekenhuis hoeft. U kunt die behandelingen thuis krijgen. Ook kunt u na een operatie in het ziekenhuis vaak sneller terug naar huis, omdat het verpleegtechnische team de nazorg thuis aanbiedt.

 

Wat doet het verpleegtechnische team?

Het verpleegtechnisch team Pantein biedt hulp aan mensen, jong en oud, die medisch specialistische zorg nodig hebben. Met hulp van het team kan de klant in de eigen omgeving worden verpleegd. Het verpleegtechnisch team bestaat uit goed opgeleide, geregistreerde verpleegkundigen. Zij hebben veel ervaring met het uitvoeren van medisch verpleegkundige handelingen. In overleg met de behandelend arts zorgt het team voor alle noodzakelijke voorwaarden, zoals een uitvoeringsverzoek.

Locaties

In het kaartje hieronder ziet u waar het verpleegtechnische team van Pantein werkzaam is.

Werkgebied thuiszorg Pantein

Wat kost zorg van het verpleegtechnisch team?

De meeste zorg van het verpleegtechnisch team (VTT) wordt vergoed uit de basisverzekering, door uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt geen eigen risico en hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Als het verpleegtechnisch team medisch specialistische verpleging thuis uitvoert in opdracht van een specialist of behandelend arts, worden de kosten vergoed via de zorgverzekering

 

Indicatie (zorglegitimatie) aanvragen

Om zorg van het verpleeg technisch team te krijgen heeft u een indicatie, ook wel zorglegitimatie nodig. Verzekeraars hebben met zorgorganisaties afgesproken dat een wijkverpleegkundige samen met de klant en de partner/familie kijkt welke zorg nodig is. De afspraken die zij samen maken (welke zorg en hoeveel) worden vastgelegd in een zorgplan.

Voor medisch specialistische verpleging thuis regelt de specialist of behandelend arts de verwijzing en aanvraag bij het VTT team.

Vergoeding via de zorgverzekering

Als het verpleegtechnisch team medisch specialistische verpleging thuis uitvoert in opdracht van een specialist of behandelend arts, worden de kosten ook vergoed via de zorgverzekering. U betaalt dan geen eigen bijdrage, maar deze kosten vallen wel onder uw eigen risico. Daarbij heeft u een verwijzing nodig.

Hoe maakt u een afspraak met het verpleegtechnisch team?

Uw specialist of arts meldt u aan voor zorg van het verpleegtechnisch team. U kunt het team bereiken via 0900-8803 (lokaal tarief) of mail naar: vtt@pantein.nl.

Folders