Vergoeding bij Chronische aandoeningen

Vergoeding bij chronische aandoeningen

Steeds meer mensen hebben last van een chronische aandoening. Vaak zijn er verschillende artsen en hulpverleners bij zo’n chronische ziekte betrokken. Dat maakt de behandeling wat ingewikkelder. Om ervoor te zorgen dat de verschillende hulpverleners optimaal samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen, zijn de laatste jaren speciale overkoepelende organisaties opgericht. We noemen dit zorggroepen of zorgketens. Er zijn zorggroepen voor mensen met Diabetes Mellitus (suikerziekte), voor mensen met longklachten (COPD) en voor mensen met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten (VRM).


De Diëtisten van Pantein werken samen met:

Als uw huisarts is aangesloten bij deze zorgketen declareren wij de behandeling via de deze zorgketen. Dit valt net als uw huisarts buiten uw eigen risico.
 
Verwijzing nodig
Heeft u een Chronische aandoening, vraag dan altijd om een verwijzing aan uw huisarts. Die is nodig als uw arts samenwerkt met een zorggroep. 

Terug