Vrienden van Castella en De SchitteRing

Contactgegevens

 

Naam: Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing
RSIN nummer: 8545.01.988
Correspondentieadres: Den Oeiep 1, 5431 BA Cuijk
Telefoonnummer: 06 -  5799 5218
E-mail: vriendencastellaenschittering@gmail.com

 

Beleid

Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing is het creëren van een duurzame betrokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij Castella en de SchitteRing. Hiermee willen we een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker huis voor bewoners creëren.

 

De werkzaamheden van de Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door te laten gaan.

 

Door de stichting worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de werving van fondsen om het doel te kunnen realiseren.

 

>> Beleidsplan

 

Bestuur

  • Hans Janshen (voorzitter)
  • Roger Westgeest (penningmeester)
  • Dinie van Raaij (bestuurder en afgevaardigde van de SchitteRing)

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, op vrijwillige basis worden verricht.

 

Activiteiten
De stichting is opgericht op 4 november 2014.

 

De jaarlijks geplande activiteiten zijn:

  • een kerstballenactie tijdens de kerstmarkt van Castella
  • het bezoeken van directeuren van bedrijven en bestuurders van instellingen in de regio Cuijk en Haps
  • een flyeractie om donateurs te werven

 

Financiële verantwoording
De oprichting en exploitatie van de stichting kan plaatsvinden door de kosteloze inzet van de partijen die hierbij zijn ingeschakeld. De laatst vastgestelde financiële verantwoording is die voor het jaar 2021.

 

>> Financiële verantwoording 2021