Vrienden van Castella en De SchitteRing

Contactgegevens

 

Naam: Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing
RSIN nummer: 8545.01.988
Correspondentieadres: Den Oeiep 1, 5431 BA Cuijk
Telefoonnummer: 0485-314194
E-mail: vriendencastellaenschittering@gmail.com

 

Beleid
Hoofddoelstelling van de Stichting Vrienden van Castella (voorheen Maartenshof) en de SchitteRing is het creëren van een duurzame betrokkenheid van ondernemers, overheid, organisaties en burgers bij Castella en de SchitteRing om een leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker huis voor bewoners te creëren.

 

De werkzaamheden van de Vrienden van Castella en de SchitteRing zijn gericht op het verwerven van financiële middelen om grotere ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van Castella en de SchitteRing door te laten gaan. Door de stichting worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de werving van fondsen om het doel te kunnen realiseren.

 

Bekijk hier het beleidsplan.

 

Bestuur

  • Hans Janshen (voorzitter)
  • Peter de Vet (secretaris)
  • Roger Westgeest (penningmeester)

 

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden, inclusief die van het bestuur, op vrijwillige basis worden verricht.

 

Activiteiten 2017
De geplande activiteiten voor het jaar 2017 zijn:

  • Doorvoeren naamswijziging in verband met de verhuizing van het zorgcentrum in Cuijk van Maartenshof naar Castella.
  • Een wervingsactie tijdens de Cuijkse Golfdag.
  • Presentatie van de Vrienden van Castella en de SchitteRing in het maandblad Castella om de naamsbekendheid te vergroten.
  • Een flyeractie om donateurs te werven.

 

Financiële verantwoording
Klik hier om om het exploitatie-overzicht over het laatst afgesloten verslagjaar 2016 te bekijken. Het positief saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve ontspanningsactiviteiten.