Donateursactie

Wat zou het fantastisch zijn als u bewoners van Castella en De SchitteRing in de gelegenheid zou willen stellen om deel te nemen aan allerlei grote ontspanningsactiviteiten met ondersteuning van enkele verzorgenden en vele vrijwilligers.

 

De bewoners van deze 2 zorgcentra beleven erg veel plezier aan muziekavonden met liedjes van vroeger, bingomiddagen, rolstoeldansen, uitstapjes naar bijvoorbeeld Kevelaer, het Zoo-park in Overloon, Intratuin in Malden. Ook maken de bewoners (in samenwerking met de Zonnebloem) een jaarlijkse boottocht met de Jan van Cuijk.

 

Donatie
Met uw donatie zorgen wij voor grotere ontspanningsactiviteiten voor de bewoners. Als u mee wilt doen, kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken naar een van onderstaande rekeningnummers:

• De donatie voor de bewoners van Castella in Cuijk kunt u overmaken op rekeningnummer: NL46 RABO 0191 8715 32 t.n.v. Stichting Vrienden van Maartenshof en de SchitteRing.

• De donatie voor de bewoners van De SchitteRing in Haps kunt u overmaken op rekeningnummer NL43 RABO 0300 0763 47 t.n.v. Stichting Vrienden van Maartenshof en De SchitteRing.

 

Door de belastingdienst is onze Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift aftrekbaar is. Voor de belasting mag u uw gift verhogen met 25% met een maximum van € 1.250,=.

 

Vermelding naam
Met uw goedvinden publiceren wij alle namen van de Vrienden en Vriendinnen zonder vermelding van uw donatie in het maandblad van Castella. Indien u de publicatie van uw naam liever niet wilt, kunt u ons bellen op nummer: 06 - 53709761. Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken dat u de plaatsing van uw naam niet op prijs stelt. Wij nemen dan de door u gewenste actie.

 

Veel dank voor uw donatie, die geheel ten goede zal komen aan de bewoners.  

 

Namens de Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing,

 

Peter de Vet, vice-voorzitter
Roger Westgeest, penningmeester
Hans Janshen, voorzitter