Donateursactie

De zorgvraag in Nederland blijft toenemen. Dat is voor ons de reden om te vragen of u ons ook wilt helpen met een bijdrage die wij volledig zullen aanwenden voor de aanschaf van duurzame ontspanningsactiviteiten. Deze kunnen in de meeste gevallen ook de zorgtaken van verpleegkundigen en verzorgenden verlichten.

 

Duurzaam wil zeggen dat de kwaliteitsproducten waarvoor wij sparen niet alleen tegemoetkomen aan de ontspanning van de huidige bewoners, maar ook besteed kunnen worden aan de ontspanning van toekomstige bewoners.

 

Alle investeringen die wij dankzij u kunnen doen, komen voort uit verzoeken van de verpleegkundigen en de verzorgenden. Hiermee zijn wij verzekerd dat de ontspanningsapparatuur ook stelselmatig wordt ingezet op alle zorgteams die in Castella en de SchitteRing zijn gehuisvest.

 

Het bestuur van de Vrienden van Castella en de SchitteRing is erg blij dat steeds meer mensen uit de regio Cuijk en Haps de bewoners van onze beide locaties een warm hart toe dragen.

Als u mee wilt doen, kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken naar een van onderstaande rekeningnummers:

  • Uw donatie voor de bewoners van Castella in Cuijk kunt u overmaken op rekeningnummer: NL46 RABO 0191 8715 32 t.n.v. Stichting Vrienden van Maartenshof en de SchitteRing
  • Uw donatie voor de bewoners van de SchitteRing in Haps kunt u overmaken op rekeningnummer: NL43 RABO 0300 0763 47 t.n.v. Stichting Vrienden van Maartenshof en de SchitteRing.

Door de belastingdienst is de Stichting Vrienden van Castella en De SchitteRing aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift aftrekbaar is. Voor de belasting mag u uw gift verhogen met 25% met een maximum van €1250,00.

Voor uw financiële ondersteuning onze hartelijke dank!

 

U kunt een eventuele vraag of mededeling telefonisch inspreken op nummer 06 - 5370 9761.

 

Namens de Stichting Vrienden van Castella en de SchitteRing:

 

Hans Janshen, voorzitter
Roger Westgeest, penningmeester
Dinie van Raaij, bestuurder