Herstelkliniek

Herstelkliniek Pantein biedt (acute) tijdelijke zorg als:

  • u na een ziekenhuisopname nog extra zorg of behandeling nodig heeft om te herstellen.
  • u met (acute) medische klachten bij de huisarts of op de Spoedeisende Hulp van het Maasziekenhuis terecht komt. U kunt dan worden doorverwezen naar de herstelkliniek.
  • u de ziekte van Parkinson heeft en gespecialiseerde zorg nodig heeft.

Behandelplan
In de herstelkliniek coördineert een specialist ouderengeneeskunde uw medisch specialistische zorg. Samen met u en het zorg- en behandelteam stelt de specialist ouderengeneeskunde uw behandelplan op. Dit is gericht op reactivering, herstel of stabilisatie en terugkeer naar huis of een zorgcentrum.

 

Het zorg- en behandelteam ondersteunt u tijdens uw verblijf in Herstelkliniek Pantein. De focus is gericht op het versterken van uw veerkracht en leren omgaan met (blijvende) beperkingen. Uw individuele behandeldoelen vormen daarbij het uitgangspunt. Tijdens uw verblijf in de herstelkliniek vormen dagelijkse activiteiten ook belangrijke oefeningen om behandeldoelen te behalen. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: zelf koffie of thee halen, uw bed opmaken, uzelf verzorgen of zelfstandig naar het toilet gaan. Op basis van uw persoonlijke situatie bekijken we wat voor u haalbaar is.


Prettig verblijf
Herstelkliniek Pantein biedt u een prettige, aangepaste omgeving om te herstellen. U slaapt in een gemeubileerde slaapkamer waar u kleine persoonlijke bezittingen kwijt kunt.

Samen met een aantal andere cliënten deelt u de huiskamer, keuken en sanitair.

Rol van naasten
Uw naasten spelen een belangrijke rol in uw leven. Zij worden actief bij uw herstel betrokken, zodat zij u kunnen ondersteunen. En uiteraard zijn zij van harte welkom om bij u op bezoek te komen op de volgende tijden:

  • Middag: 14.00 – 17.00 uur
  • Avond: 18.30 – 20.00 uur

 

Op afdeling Klaverblad groep C verblijven mensen in een prikkelarme omgeving. Daarom gelden voor deze groep specifieke bezoektijden:

  • Middag: 14.30 – 15.30 uur
  • Avond: 19.00 – 21.00 uur

 

Het is mogelijk dat u tijdens het bezoekuur therapie krijgt. In dat geval heeft therapie voorrang boven het ontvangen van bezoek. Stem daarom altijd uw therapietijden met uw bezoek af.

Om de rust in de huiskamer te waarborgen, verzoeken wij u om met uw bezoek naar de ontmoetingsruimte te gaan. Hier kunt u terecht voor een kopje koffie of thee.


Afsluiting behandeltraject
Aan het einde van uw behandeltraject kunt u goed voorbereid en hersteld naar huis. Als u thuis nog nazorg nodig heeft, dan regelen we dit in overleg met u. En als blijkt dat zelfstandig wonen voor u niet meer mogelijk is, dan kijken we samen met u naar een alternatief. Omdat de herstelkliniek enkel is gericht op kortdurend verblijf, is wachten op een passend vervolg niet mogelijk op deze locatie. Samen met u bekijken we met welke zorg u de wachttijd kunt overbruggen.